TOP NHỮNG NỘI THẤT NÊN CÓ MẶT TRONG NHÀ BẠN

1. SOFA GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

1.1. BỘ @ LỚN 1M9 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

1.2. BỘ @ NHỎ 1M7 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

1.3. BỘ MINI HÀN QUỐC 4 MÓN/6 MÓN GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                                                                                           SET 6 MÓN

                                                                                            SET 4 MÓN

1.4. SOFA GÓC GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

2. TỦ ÁO GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

2.1. TỦ ÁO 2 CÁNH 1M2 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                                                                     TỦ ÁO CÁNH CHỚP (LÁ SÁCH) 2 CÁNH 1M2

                                                                      TỦ ÁO 2 HỘC KÉO DƯỚI 2 CÁNH 1M2

                                    TỦ ÁO 2 HỘC KÉO TRUYỀN THỐNG 1M2

2.2. TỦ ÁO 3 CÁNH 1M4/1M6 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                                               TỦ ÁO 3 HỘC KÉO DƯỚI 3 CÁNH

                             TỦ ÁO 3 CÁNH 2 HỘC KÉO 

                                               TỦ ÁO CÁNH CHỚP (LÁ SÁCH) 3 CÁNH

2.3. TỦ ÁO 4 CÁNH 1M8/2M

                                        TỦ ÁO 4 CÁNH 4 HỘC KÉO

                               TỦ ÁO CÁNH CHỚP (LÁ SÁCH) 4 CÁNH

                                           TỦ ÁO 4 CÁNH 3 HỘC KÉO

3. GIƯỜNG NGỦ GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

3.1. GIƯỜNG TẦNG 2 GIƯỜNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

3.2. GIƯỜNG TẦNG 3 GIƯỜNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

3.3. GIƯỜNG EXTRA GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

3.4. GIƯỜNG HỘC KÉO ĐUÔI GIƯỜNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ) 1M4/1M6/1M8

3.5. GIƯỜNG HỘC KÉO HÔNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ) 1M4/1M6/1M8

3.6. GIƯỜNG HÀN QUỐC GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ) 1M4/1M6/1M8

4. KỆ TIVI GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

4.1. KỆ TIVI 1M4/1M6 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

4.2. KỆ TIVI 1M6/1M8 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

 4.3. KỆ TIVI 2M/2M2 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

4.4. KỆ TIVI 2M2/2M4 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

5. BÀN HỌC/BÀN LÀM VIỆC GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

6. BỘ BÀN ĂN GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

6.1. BÀN CHỮ NHẬT GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

6.2. BÀN OVAL GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

7. BÀN PHẤN/BÀN TRANG ĐIỂM GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

8. TỦ TRƯNG BÀY - TỦ RƯỢU GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                          TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

T                TỦ TRƯNG BÀY 3 CÁNH + TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                                      TỦ TRƯNG BÀY 3 CÁNH GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ) 

                         TỦ TRƯNG BÀY 4 CÁNH + TỦ 6 HỘC KÉO GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                          TỦ RƯỢU LỤC GIÁC 0.9M GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                                   TỦ RƯỢU LỤC GIÁC 1M2 GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                          TỦ RƯỢU VUÔNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

9. TỦ GIÀY DÉP GỖ SỒI NGA (GỖ TẦN BÌ) 1M2/0,8M

                       TỦ GIÀY 3 CÁNH 1M2 LỖ VUÔNG GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ) 

                    TỦ GIÀY 2 CÁNH 0.8M LỖ TRÒN GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                          TỦ GIÀY 3 CÁNH 1M2 CÁNH CHỚP GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                        TỦ GIÀY 2 CÁNH 0.8M CÁNH CHỚP GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

                         TỦ GIÀY 3 CÁNH 1M2 LỖ TRÒN GỖ SỒI NGA (TẦN BÌ)

 

 

Giỏ hàng

Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo